Accolade Stories #5 - Retenčné nádrže

Voda – v posledných rokoch čoraz dôležitejšia téma, ktorú podľa vedcov zásadne ovplyvnila ľudská činnosť. Efektívna správa vodných zdrojov je kľúčová, najmä v urbanizovaných a priemyselných oblastiach. Naše priemyselné areály sú preto navrhnuté tak, aby čo najlepšie využili každú kvapku dažďovej vody. 

Accolade Stories #5 - Retenčné nádrže

Skvelým príkladom tohto prístupu je park Brno Airport, kde máme retenčnú nádrž s objemom 2 225 metrov kubických, čo predstavuje 2 225 000 litrov. Táto nádrž nielenže vodu zadrží, ale následne ju aj efektívne využije, čím podporuje dôležité ekosystémové funkcie:

Zadržanie prívalov vody v prudkých zrážkach

V prípade prívalových dažďov je hlavnou úlohou retenčnej nádrže zadržať vodu zo striech a spevnených plôch, a tak umožniť jej maximálne vsiaknutie do pôdy, čím sa minimalizuje riziko bleskových povodní.

Oáza biodiverzity

Nádrž nie je len technický prvok. Je to v podstate mokraďový biotop, ktorý podporuje rôznorodosť flóry a fauny. Vytvára prostredie, kde sa stretávajú rôzne ekosystémy a kde má príroda priestor na rozkvet.

Prirodzená klimatizácia

V momente, keď teploty stúpnu, retenčná nádrž sa automaticky stáva prirodzeným klimatizačným systémom. Vďaka koncentrácii vlhkosti vo vzduchu sa miestna vegetácia nemusí strachovať o nedostatok vody, a to dokonca ani v tých najsuchších obdobiach.

Estetický dojem

Posledný, avšak nemenej dôležitý prínos? Estetická hodnota. Nádrž nie je len funkčná, ale aj krásna. Pridáva lokalite estetický rozmer a stáva sa príjemným odpočinkovým miestom.

Efektívna správa vodných zdrojov nám ukazuje, že dokonca aj v priemyselných prostrediach možno dosiahnuť harmóniu medzi technologickým rozvojom a udržateľnosťou. A zmysluplné plánovanie nám môže pomôcť vytvoriť ekosystém, ktorý krásne splynie s prírodou okolo nás.