Jitka Bortlíčková povedie právny tím investičnej skupiny Accolade

Popredný európsky hráč v oblasti priemyselných a logistických nehnuteľností, investičná skupina Accolade, privítal ďalšiu posilu. Jitka Bortlíčková začala spoluprácu s Accolade na pozícii Group Legal Counsel a bude zodpovedať za vedenie celého právneho tímu. Do Accolade si prináša viac než 10 rokov skúseností z advokácie v oblasti nehnuteľností. Medzi jej klientov patrila i jedna z najväčších realitných skupín v Európe. 

Jitka Bortlíčková povedie právny tím investičnej skupiny Accolade

„Právo a compliance vždy patrili medzi kľúčové piliere našej skupiny a teraz s ohľadom na pokračujúcu expanziu Accolade na ďalšie európske trhy vnímame, že sa v tejto oblasti môžeme ďalej posilňovať. Verím, že Jitkina odbornosť pre nás bude obrovským prínosom. Nielenže nám umožní s istotou navigovať v komplexnom európskom regulačnom prostredí, ale tiež posilní našu schopnosť flexibilne reagovať na meniace sa podmienky trhu,” uviedol Lukáš Répal, Chief Operating Officer v skupine Accolade.

Pred nástupom do Accolade pôsobila Jitka Bortlíčková na vedúcich pozíciách, v rámci ktorých sa podieľala na strategických akvizíciách a joint venture projektoch. Jej rozsiahle znalosti v oblasti korporátneho práva a zmluvných vzťahov využije na pozícii Group Legal Counsel na koordináciu právnych aspektov na celoeurópskej úrovni a spoluprácu s medzinárodnými tímami na optimálnu realizáciu právnych stratégií a dodržiavaní regulácií.

„Vždy mi záležalo na tom, aby som bola pre tím skutočnou podporou a aj napriek širokej škále agendy dokázala kolegom ponúknuť štruktúrovaný a pragmatický prístup. Navyše v prípade Accolade budem mať tú česť pracovať s veľkým a medzinárodným tímom, ktorý je plný skvelých odborníkov,“ dodala Jitka Bortlíčková.

Jitka je absolventkou Právnickej fakulty na Masarykovej univerzite v Brne. Dni v kancelári si rada vo voľnom čase vynahrádza prechádzkami v prírode s rodinou a cvičením.

Accolade pôsobí v šiestich krajinách Európy, v ktorých investuje do modernej a udržateľnej infraštruktúry pre podnikanie svetových značiek predovšetkým z oblastí e-commerce, spracovateľského priemyslu a logistiky. V Česku, Poľsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a na Slovensku vlastní sieť viac než 54 industriálnych parkov s certifikáciou BREEAM zaručujúcou udržateľný a šetrný prístup k životnému prostrediu s celkovou hodnotou 2,8 miliardy eur. Skupina v súčasnosti dokončila komerčné nehnuteľnosti s rozlohou viac než 3,1 milióna štvorcových metrov, ktoré prenajíma 177 nájomcom z celého sveta. V príprave je ďalších viac než 7,7 milióna štvorcových metrov. Accolade investuje aj do revitalizácie brownfieldov. Ich podiel v portfóliu aktuálne tvorí približne jednu tretinu. Budova v revitalizovanom areáli chebských strojární získala ako prvý projekt v Česku známku udržateľnosti „Outstanding“ a rekordné skóre 90,68 % podľa svetovej certifikácie udržateľnosti BREEAM. Aktuálne držíme certifikáciu BREEAM na úrovni „Outstanding“ pri 5 projektoch v Českej republike a Poľsku, čím sa naše portfólio radí k najzelenším v Európe.

Spoločnosť Accolade sa zaviazala dodržiavať zásady ESG dodržiavaním prísnych požiadaviek na ochranu životného prostredia, poskytovaním pomoci a podpory miestnym komunitám a uplatňovaním presne definovaného kódexu predpisov. Firma chápe význam udržateľného rozvoja a snaží sa o rovnováhu medzi ekonomickým rastom a sociálnou a environmentálnou zodpovednosťou.