Dosiahnutie vzrušujúceho míľnika

S veľkou radosťou oznamujeme dokončenie fázy prefabrikácie najväčšej logistickej budovy v Českej republike určenej pre maloobchod v oblasti módy.

Dosiahnutie vzrušujúceho míľnika

Impozantné rozmery a inovatívny dizajn

Pri rozlohe takmer 250 000 m2 je veľký slabé slovo; je to obrovský skok v logistickej infraštruktúre.

Konštrukcia svojou výškou, ktorá dosahuje v niektorých častiach až 20 metrov, presahuje tradičné štandardy pre logistické budovy.

Okrem architektonického významu je tento projekt, v rámci ktorého vzniklo viac ako 1 000 pracovných miest a ktorý podporuje miestny trh práce, aj významným prispievateľom k zamestnanosti.

Udržateľnosť v centre pozornosti

V súlade so záväzkom nájomcu dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu do roku 2040 kladieme mimoriadny dôraz na ekologickú výstavbu.

Nepoužívame žiadne PVC a náš rešpekt voči životnému prostrediu potvrdzuje strecha ozdobená solárnymi panelmi.

Budova ašpiruje na získanie certifikátu BREAAM najvyššej úrovne Outstanding (Vynikajúci).

Osobitná vďaka patrí našim partnerom a kolegom

Poďakovanie by sme chceli vyjadriť aj našim kolegom, menovite Jiřímu Stránskému, Martine Novej, Dominike Kapkovej a Tomášovi Milemu, ako aj partnerom zo spoločnosti Panattoni Vladimírovi Tomanovi, Michaele Myslivečkovej, Martinovi Solárovi a Janovi Machovi.