Všetci zamestnanci skupiny Accolade Group vám želajú pokojnú a veselú Veľkú noc!

Venujte tento čas oddychu a nádherným chvíľam so svojimi najbližšími.
 
Veselú Veľkú noc!

Všetci zamestnanci skupiny Accolade Group vám želajú pokojnú a veselú Veľkú noc!