Správa spoločnosti ThinkCo: „Sklady v duchu ESG“ s našou účasťou

Vo Varšave mala práve premiéru najnovšia správa, ktorá sa týka udržateľného rozvoja v sektore logistiky. 

Správa spoločnosti ThinkCo: „Sklady v duchu ESG“ s našou účasťou

Obsahom tejto správy je situácia na poľskom trhu so skladovými priestormi, pričom z nej vyplynuli problémy týkajúce sa štandardov, ktoré by mali moderné sklady spĺňať, aby vyhoveli súčasným a budúcim potrebám nájomcov. 

Počas diskusie, ktorá bola súčasťou premiéry, zdôraznila Joanna Sinkiewicz, obchodná riaditeľka spoločnosti Accolade na úrovni skupiny, dôležitosť a komplexnosť certifikácie, jedného z kľúčových ukazovateľov udržateľného rozvoja. Spoločnosť Accolade je v tomto procese priekopníkom, pretože v Poľsku sme ako prví získali certifikát BREEAM na úrovni Outstanding (Vynikajúci) za priemyselný park Park Szczecin III. Okrem toho sme vlastníkmi jedného z najlepšie hodnotených zariadení tohto typu v krajine, Park Konin. 

Chceli by sme sa poďakovať ostatným členom panelu Jarosławovi Czechowiczovi, manažérovi spoločnosti GLP Poland na celoštátnej úrovni, a Piotrovi Roczniakovi, šéfovi oddelenia obchodného poradenstva a dát spoločnosti CargoON, ako aj Tomaszovi Bojęćovi, spoločníkovi ThinkCo na úrovni riadenia, za moderovanie diskusie. 

Ak ste zvedaví, aké ďalšie pohľady správa ponúka, neváhajte a stiahnite si ju. Správa je dostupná v poľštine a v angličtine. (https://lnkd.in/dg_BJyAk