Naše parky

Park Bydgoszcz I

Bydgoszcz, Poľsko

Park Bydgoszcz I je súčasťou priemyselného a technologického parku Bydgoszcz, ktorý je jednou z najväčších priemyselných zón v Poľsku. Priemyselný park vznikol regeneráciou brownfieldu po veľkom chemickom závode, ktorý pred niekoľkými rokmi ukončil svoju činnosť. Vďaka svojej polohe má dobré dopravné spojenie s ostatnými časťami krajiny, a to cestnou aj železničnou dopravou.

Certifikácia udržateľnosti budov – BREEAM
Park Bydgoszcz I
súčasná plocha
50 075 m2

Lokalita a dopravná dostupnosť

  • Výhodou Parku je jeho poloha priamo na mestskom obchvate.
  • Výborné spojenie s ostatnými oblasťami Poľska zabezpečuje blízkosť rýchlostných ciest S25, S10 a S5.
  • Park leží aj na európskej riečnej trase E70 Antverpy – Litva.
  • Verejná doprava v Parku umožňuje zamestnancom jednoduché dochádzanie.

Výhodou Parku je jeho poloha priamo na mestskom obchvate, ktorý je vzdialený len päť kilometrov od centra mesta. Dopravnú dostupnosť zabezpečuje rýchlostná cesta S25 spájajúca severný Koszalin s južným Koninom, cesta S10 zo Štetína do Varšavy a cesta S5 z Poznane do Gdanska. Park sa nachádza aj v blízkosti riečneho prístavu s kapacitou 2 milióny ton tovaru ročne, ktorý sa nachádza na európskej riečnej trase E70 Antverpy – Litva. Dostupnosť Parku je zabezpečená verejnou autobusovou dopravou.

Mapa infraštruktúry

Nájomcovia

Špecifikácie budov

Budova 1

Budova 1

16 539 m2

Budova 1

16 539 m2
Stav Prenajaté
Vo fonde od 4Q 2016
Svetlá výška 10 m
Stĺpy 12 m × 24 m
breeam Very Good
Budova 2

Budova 2

10 483 m2

Budova 2

10 483 m2
Stav Prenajaté
Vo fonde od 4Q 2016
Svetlá výška 10 m
Stĺpy 12 m × 24 m
breeam Very Good
Budova 3

Budova 3

23 053 m2

Budova 3

23 053 m2
Stav Prenajaté
Vo fonde od 1Q 2018
Svetlá výška 10 m
Stĺpy 12 m × 24 m
breeam Very Good