Naše parky

Park Cheb East

Okrouhlá, Česká republika

Park Cheb East bude súčasťou priemyselnej zóny v Karlovarskom kraji, ktorá sa nachádza neďaleko obce Okrouhlá. V apríli 2024 bola veľká časť budovy odovzdaná nájomcovi Goodyear. Plánuje sa rozšírenie o 18 200 m2. 79 000 m2 s povolenou čistou výškou 12,6 m ponúka priestory na logistiku a výrobu. Priemyselná zóna v Chebe sa zaraďuje medzi špičku na poli udržateľnosti a Park Cheb East so svojimi parametrami karlovarskú infraštruktúru dôležito posilní a rozšíri. Park bude cieliť na zisk prestížnej zelenej certifikácie BREEAM v kategórii Outstanding. Výhodou parku bude tiež jeho umiestnenie mimo areálu obce, navyše v bezprostrednej blízkosti pri ceste 1. triedy s krátkou dojazdovou vzdialenosťou na diaľnicu D6.

Certifikácia udržateľnosti budov – BREEAM
Park Cheb East
súčasná plocha
60 905 m2

Lokalita a dopravná dostupnosť

  • Cesta I/21 spája Prahu a Norimberg a napája sa na diaľnicu E49.

Výhodou parku je jeho umiestnenie v bezprostrednej blízkosti pri ceste I. triedy I/21 s krátkou dojazdovou vzdialenosťou na diaľnicu E49.

Mapa infraštruktúry

Nájomcovia

plánovaná plocha
79 105 m2

Špecifikácie budov

60 905 m2
Goodyear

60 905 m2
Stav Prenajaté
Vo fonde od
Na prenájom
Svetlá výška 10 m
Stĺpy 12 m × 24 m
breeam Outstanding
Budova 2

Budova 2

18 200 m2

Budova 2

18 200 m2
Stav Vo výstavbe
Vo fonde od
Na prenájom
Svetlá výška 12.6 m
Stĺpy 12 m × 24 m