Konference o investicích do komerčních nemovitostí

Dnes proběhl 9. ročník "Konference o investicích do komerčních nemovitostí" pořádané společností Eurobuild CEE, na které jsme jako významný investor nemohli chybět! Náš výkonný ředitel v Polsku Jarek Wnuk byl jedním z diskutujících v rámci panelu "Sweetest Thing - Warehouses and Logistics Centers Market". Během debaty pozvaní hosté diskutovali o nejpalčivějších výzvách a vyhlídkách tohoto segmentu v Polsku a Evropě. 

Konference o investicích do komerčních nemovitostí

Diskutující se zabývali otázkou vlivu financování a stavebních nákladů na odvětví průmyslových nemovitostí, riziky recese na světových trzích a vyhlídkami velkých investičních portfolií. Kromě toho hovořili i o důsledcích stále probíhajícího konfliktu na Ukrajině, což patřilo k nejzajímavějším tématům debaty.

"V současné době čelí skladový a logistický trh v Polsku a Evropě mnoha výzvám. Mezi ty nejdůležitější patří inflace a s ní spojené sazby nájemného. Nájemci se obávají provozních nákladů ve skladových a průmyslových objektech. Zároveň se zvyšuje jejich povědomí o otázkách životního prostředí a dlouhodobých výhodách zavádění ekologických řešení. Je důležité, abychom pečlivě analyzovali trendy a změny na trhu a přizpůsobili své strategie nové realitě. V Accolade se zaměřujeme na inovativní a udržitelná řešení, abychom splnili požadavky našich zákazníků a zajistili vysokou kvalitu našich skladů," zdůraznil Jarek Wnuk během panelu." 

Rádi bychom poděkovali ostatním účastníkům panelu za dynamickou a zajímavou diskusi. Jmenovitě jsou to Michał Grabara, Jaonna Plaisant, Renata Osiecka, Magdalena Uler-Kłeczek, Marek Dobrzycki, Szymon Ostrowski. Byla to pro nás cenná příležitost vyměnit si názory na nejdůležitější výzvy, kterým čelí sektor komerčních nemovitostí v Polsku a Evropě. Brzy na viděnou!