Skupina Accolade udělila konsorciu bank mandát k umístění nových střednědobých zelených dluhopisů

Skupina Accolade udělila konsorciu bank mandát k umístění nových střednědobých zelených dluhopisů

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “EU Nařízení o prospektu”) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak je definováno níže) upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu Dluhopisů a měli by si prospekt přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Prospekt bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: accolade.eu, v sekci „O nás, Dluhopisy“. 

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech“)), v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.

 

Accolade Finco Czech 1, s.r.o.  („Emitent“) udělil mandát konsorciu bank – Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA, a.s. a Komerční banka, a.s. (vedoucí spolumanažeři) k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů zajištěných finanční zárukou společnosti Accolade Holding, a.s. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.500.000.000 Kč s možným navýšením až do výše 3.000.000.000 Kč (dále jen "Dluhopisy“). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč.

Po pravomocném schválení prospektu Dluhopisů Emitent plánuje veřejnou nabídku Dluhopisů v České republice a požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. 

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese: accolade.eu v sekci „O nás, Dluhopisy“.

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.

 

O skupině Accolade

Skupina se zaměřuje na development a dlouhodobé vlastnictví, případně prodej, víceúčelových průmyslových parků. Poskytuje prvotřídní infrastrukturu pro podnikání v Evropě, nejčastěji pro nájemce světových značek z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. Působí v České republice, Polsku, na Slovensku a ve Španělsku, kde vlastní portfolio nemovitostí o rozloze 1,25 mil. metrů čtverečních, v síti 28 moderních industriálních parků s certifikacemi BREEAM.

Kromě toho Skupina vlastní zakladatelské akcie a je manažerem fondu kvalifikovaných investorů Fond Accolade a provozuje mezinárodní letiště Brno Tuřany, druhé největší letiště v České republice dle počtu přepravených osob.

Za šest měsíců končících 30. června 2023 činily tržby Skupiny 2.061 milionů Kč se ziskem 715,2 milionů Kč a celkovými aktivy ve výši 26,6 mld. Kč.