Päťnásobný triumf: náš piaty BREEAM "Outstanding" s robotickým centrom Amazon!

Dnes máme skutočne skvelé správy! Naše supermoderné robotické centrum pre spoločnosť Amazon v priemyselnom parku v Kojetíne dostalo prestížnu certifikáciu BREEAM New Construction, a to na najvyššom možnom stupni Outstanding. Ide vôbec o najväčšiu budovu v Česku, ktorá dokázala splniť takto prísne ekologické požiadavky. 

Päťnásobný triumf: náš piaty BREEAM "Outstanding" s robotickým centrom Amazon!

A čím sa o to zaslúžila? Prinášame súhrn toho najlepšieho:

Brownfield revitalizácia: Projekt sa nachádza na bývalom brownfielde, čo znamená, že bolo nutné vykonať sanáciu a odstrániť ekologické záťaže na tomto území. Výstavba bola vykonávaná s dôrazom na ekologickú udržateľnosť a 100 % demolačného odpadu z pôvodných stavieb bolo recyklovaného.

Energetická účinnosť: Použité udržateľné technológie znamenajú úsporu až 6 310 ton CO2 ročne. To je pre predstavu toľko emisií, koľko vypustí nové osobné auto za takmer 66,5 milióna kilometrov jazdy. Mohlo by tak 1 660-krát obkrúžiť celý svet.

Obnoviteľné zdroje energie: Na streche budovy sa nachádza fotovoltická elektráreň, ktorá zaisťuje až 68,2 % energie spotrebovanej v areáli. To zodpovedá asi takému množstvu elektriny, aké spotrebuje cca 1 400 českých domácností s priemernou ročnou spotrebou.

Tepelné čerpadlá: Namiesto plynu sa na vykurovanie budovy využívajú tepelné čerpadlá, ktoré zohrievajú až 75 % teplej vody.

Šetrný prístup k vode: Budova dosahuje pri spotrebe pitnej vody úsporu až 60,8 % v porovnaní s bežnými budovami. Konkrétne ide o 15 140 kubických metrov ročne. To zodpovedá ročnej spotrebe viac než stovky priemerných štvorčlenných domácností v Česku.

Tento projekt je vynikajúcim príkladom toho, že i na pozemkoch s nízkou ekologickou hodnotou vďaka vhodnej investícii môže vzniknúť takáto rozsiahla priemyselná zóna radiaca sa na špičku v oblasti šetrnej i technologické výstavby.

Veľká vďaka patrí: Milan Kratina, Jiří Stránský, Martin Makovec, Pavel Sovička, Jan Andrejco, Lenka Matějíčková, Lucie Kovandová, Michal Šmíd, Jan Vavřík. Spoločne sme opäť posunuli latku udržateľnosti zasa o poriadny kus vyššie.