O nás • ESG strategie

ESG STRATEGIE

V rámci našich dlouhodobých ESG závazků se hrdě hlásíme k zásadám a cílům OSN. Pevně věříme, že jejich rozvíjení je cestou k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

Odpovědnost vůči našim investorům, nájemcům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí je součástí naší firemní kultury. O její naplnění usilujeme každý den. Dlouhodobě se věnujeme filantropii a nezapomínáme na naše zaměstnance, pro které se denně snažíme vytvářet příjemné prostředí, rovné příležitosti, ale také je plně podporovat v jejich vzdělávání.

přehrát
Odpovědné chování
ke světu kolem nás

Být důvěryhodnou, odpovědnou a transparentní společností, která aplikuje principy udržitelného rozvoje, je naší prioritou. Naše ESG strategie zahrnuje naše závazky.

E
environmental

ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ve všech aspektech našeho podnikání

Investujeme s respektem ke světu kolem nás a naše parky splňují ty nejvyšší standardy moderní výstavby. Naše projekty vždy připravujeme tak aby splňovaly certifikaci udržitelného přístupu BREEAM. Ta zaručuje vysokou míru šetrnosti jak na životní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy. Inspiraci hledáme i v průmyslové tradici a jedním z našich cílů je kromě vytváření nových lokalit i revitalizace nevyužívaných areálů.

G
governance

ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI, transparentní a férový přístup

Jasně nastavená strategie, transparentnost a odpovědné řízení společnosti. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči našim obchodním partnerům, investorům i zaměstnancům. Chováme se ke všem profesionálně, otevřeně a vždy hrajeme dle pravidel. Každý z nás dbá na to, aby jeho jednání odpovídalo zásadám férovosti a transparentnosti.

Skupina Accolade má zavedený Program dodržování trestních a etických předpisů (Criminal Compliance Program). Ten je tvořen Kodexem trestních předpisů (Criminal Compliance Code) a Etickým kodexem (Code of Ethics). Dokumenty obsahují opatření pro prevenci spáchání trestného činu či neetického jednání pro všechny osoby působící v rámci Accolade.

V případě podezření ze spáchání protiprávního či neetického jednání se neváhejte obrátit na compliance@accolade.eu nebo ombudsman@accolade.eu.

DLOUHODOBÁ PODPORA 
DOBROČINNÝCH PROJEKTŮ

Společenská odpovědnost je důležitou investicí do lepšího světa kolem nás. Z toho důvodu se podílíme na několika zajímavých projektech.

ACCOLADE 
INDUSTRIAL ART

Umění a průmysl

Pozitivní přístup k umění v průmyslovém parku je myšlenkou společnosti Accolade, díky které vyjadřujeme sdílené hodnoty a odpovědný přístup ke světu kolem nás prostřednictvím sociálního dialogu. Do aktivity zapojujeme jak talentované umělce, tak nájemce parků.

Zúčastněte se naší soutěže o návrh nástěnné malby na sprinklerovku v brněnském parku. Více informací najdete zde.
přehrát

NAŠE PARTNERSTVÍ

social
Nezisková organizace MELA

Nezisková organizace MELA

MELA nabízí pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým onemocněním. Věříme, že každý může vykonávat práci, která bude přínosná a za kterou bude patřičně ohodnocen.

Zjistit více
social
Nadace Neuron

Nadace Neuron

Záleží nám na tom, aby se naše země ve vědě a výzkumu neustále posouvala vpřed. Podporujeme ty nejlepší vědce a jejich objevy.

Zjistit více
social
Česká spořitelna – Accolade cycling team

Česká spořitelna – Accolade cycling team

Pod naší značkou závodí i Česká spořitelna – Accolade cycling team plný špičkových cyklistů sbírajících jednu výhru za druhou.

Zjistit více
social
Nadační fond Veroniky Kašákové

Nadační fond Veroniky Kašákové

Jsme hrdým partnerem Nadačního fondu Veroniky Kašákové, který doprovází mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života. Za každým mladým člověkem, který projeví o pomoc zájem, posílá nadace tzv. průvodce, který mu pomáhá s praktickými záležitostmi a především mu je psychickou oporou v období životní změny.

Zjistit více
social
CHEBSKÝ REGION

CHEBSKÝ REGION

Chceme být odpovědným členem společnosti v regionech, kde působíme a přinášet místním obyvatelům zajímavé kulturní vyžití. Těší nás dlouhodobá spolupráce nejen s chebským divadlem, ale i s jinými kulturními organizacemi v rámci chebského regionu.

Zjistit více
social
HOSPIC SV. JIŘÍ

HOSPIC SV. JIŘÍ

Spolupracujeme s organizací poskytující komplexní služby hospicové paliativní péče, která spočívá ve zdravotní, psychické, sociální a spirituální podpoře.

Zjistit více
social
JOKER

JOKER

Naše pomoc směřuje k osobám s různým zdravotním postižením. Organizace Joker poskytuje sociální služby a snaží se o zapojení handicapovaných klientů do různých aktivit v rámci sociálně terapeutických dílen.

Zjistit více
environmental
MOKŘADY

MOKŘADY

Zadržování vody a zlepšení vodního režimu v krajině je velkým tématem současné doby, proto podporujeme aktivity spolku Mokřady z.s., který se touto problematikou zabývá a aplikuje různa řešení prospěšná životnímu prostředí jako např. tůně a mokřady.

Zjistit více
social
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

V oblasti kultury jsme partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a současně investujeme do české kinematografie.

Zjistit více
social
Středisko Víteček

Středisko Víteček

Podporujeme Středisko Víteček, jejichž posláním je pomoci dětem a dospělým se zdravotním postižením a integrovat je do běžné společnosti. Středisko Víteček provozuje sociálně terapeutické dílny, denního stacionáře, služby osobní asistence a speciální základní školu. Dále se věnují výchovné, vzdělávací a akviziční činnosti.

Zjistit více
social
Białystok mural

Białystok mural

Nástěnná malba, která byla vytvořena na opěrné zdi průmyslového parku v Białystoku, je prvním projektem realizovaným v rámci projektu Accolade Industrial Art.

Zjistit více
social
EKOLOGICKÁ AKCE V KIELCÍCH

EKOLOGICKÁ AKCE V KIELCÍCH

Příklad akce, která učí zábavou, vychovává učením a zároveň pomáhá dosahovat vybraných cílů udržitelného rozvoje.

Zjistit více
social
EKOLOGICKÁ EXKURZE PRO DĚTI VE ŠTĚTÍNĚ

EKOLOGICKÁ EXKURZE PRO DĚTI VE ŠTĚTÍNĚ

Během Evropského týdne udržitelného rozvoje jsme v září 2021 hostili téměř 80 žáků ve štětínském průmyslovém parku, který byl vybudován se zvláštní péčí o životní prostředí.

Zjistit více
social
DIVADLO ZA JEDEN ÚSMĚV

DIVADLO ZA JEDEN ÚSMĚV

Podporou projektu "Divadlo za jeden úsměv" pomáháme vykouzlit úsměv na dětských tvářích - prostřednictvím skupiny umělců, kteří rozesmívají děti v nemocnicích a dětských domovech.

Zjistit více
social
Mural v Zieloné Górě

Mural v Zieloné Górě

Nástěnná malba na vodní nádrži v průmyslovém parku Zielona Góra vznikla v návaznosti na program Accolade Industrial Art. Tématem nástěnné malby jsou hrozny, které jsou místním symbolem města.

Zjistit více

ESG Strategie Accolade ke stažení

Stáhnout pdf

Přidejte se k nám

Hledáme kolegy, kteří chtějí investovat svůj čas a úsilí do práce v mladém, dynamickém a loajálním kolektivu a podílet se na dalším rozvoji naší společnosti.

Otevřené pozice